+31 6 31665111 info@platform-cw.nl

Themazondag

 5 november 2023 (5-11-2023) staat helemaal in het teken van ‘Christen-zijn op je werk’: in veel kerken en gemeenten wordt dan (opnieuw of voor de allereerste keer) gepreekt over ‘Christen-zijn op je werk’, soms in aansluiting op de ‘Dankdag voor gewas en arbeid’.

Kloof tussen kerk en werk

Op die zondag (of een andere als dat beter schikt) vragen we speciale aandacht voor de relatie tussen geloof en werk: naar schatting 60 tot 80% van alle volwassen christenen heeft daar mee te maken!

Alle kerken en gemeenten zijn uitgenodigd om hieraan mee te doen en te preken over ‘Christen-zijn op je werk’. Let op: het thema mag gerust ruim geïnterpreteerd worden zodat het ook werklozen, studenten, vrijwilligers, huisvrouwen en gepensioneerden aanspreekt! Deze themazondag kan elke kerk op zijn eigen wijze invullen. Op deze site reiken we hulpmiddelen aan om de voorbereiding en invulling te vergemakkelijken. Heeft u tips en/of ideeën, mail ons die dan via info@christenzijnopjewerk.nl.

 826 Bezoekers tot nu toe,  8 Bezoekers vandaag